Kazan Dairesi

  1. Anasayfa
  2. Kazan Dairesi
Kazan Dairesi

Kazan Dairesi

Kazan dairesi, katı sıvı ya da gaz halindeki bir yakıtın yakılarak, kimyasal enerjisinin ısı enerjisine döndürülmesini sağlayan ve bu ısı enerjisi ile akışkan bir sıvıyı ısıtarak, ısıyı başka bölgelere aktaran basınçlı bir kaptır.

Merkezi sistem kalorifer ocağında yakılan yakıtın ısısı tübüler sistemden suya geçerek suyu ısıtır. Isınan su hafifleyerek sıcak su gidiş kolektöründen ve gidiş pompasından geçerek binanın üst katlarına doğru çıkar.

Kazan Dairesi Kurulumu yaparken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır. Bunların başında kazan dairesi ana şalterinin kapıya yakın bir konumda bulunması ve sızdırmaz olmasıdır.

Kazanlar yerdeki nem, rutubet ve ıslaklıktan etkilenmemesi için yerden 10 ila 15 cm yükseklikte kurulması gerekmektedir. Yerden 10-15 cm yüksekte olması aynı zamanda brülör fanının yerdeki tozdan da uzak olmasını sağlar.

Kazan dairesi doğal aydınlatma yöntemi ile aydınlatılmıyorsa, aydınlatma ekipmanlarının pencere alt kısımlarına veya pencere pervazlarının altlarına denk gelmemesine dikkat edilmelidir.

Isıtma Merkezinin yerleşimi de son derece önemlidir. Isıtma Merkezi yerleşim planında bacalara en yakın konum tercih edilmelidir. Yakıt depoları ile kazanlar, duvarlar tampon bölge ismi verilen mesafeler gözetilerek konumlandırılmalıdır.

Kazan dairesinin binanın diğer kısımlarından, yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmelerle ayrılmış olarak merkezi bir yerde ve bütün hâlinde bulunması gerekir. Bina dilatasyonu, kazan dairesinden geçemez. Kazan dairelerinde duman bacalarına ilave olarak temiz ve kirli hava bacaları yaptırılması gerekir. Kazan dairesi kapıları yanmaz malzemeden ve dışarıya açılacak şekilde yapılmalıdır.