Sıhhi Tesisat İşlemleri

  1. Anasayfa
  2. Sıhhi Tesisat İşlemleri
Sıhhi Tesisat İşlemleri

Sıhhi Tesisat İşlemleri

Sıhhi Tesisat, herhangi bir kaynaktan alınan suyun bütün kullanıcılarına temiz olarak ulaşmasını ve kullanılmış suyun boşaltılmasında kullanılan boru hattının oluşturulmasıdır.

Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan suyun temini, depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu tahliyesi ve yangın söndürme konularını içerir.

Sıhhi tesisat kurulumu sırasında alınacak suyun kaynağında aranacak özellikler; suyun sıcaklığının 7 ila 12 derece arasında olması, suyun renksiz ve berrak olması, suyun kokusu ve sertlik derecesinin standartlar içerisinde yer alması, zararlı mikroorganizma ve bakterilerin bulunmaması olarak listelenebilir.

Sıhhi tesisatın uzun süreli ve sağlıklı kullanımı için, tesisatın kuruluş aşamasından itibaren dikkatli bir planlama ve bakım gerekir.